Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Oμάδα πρωτοβουλίας

Αγαπητοί φίλοι, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, σπουδαστές, γονείς, ενεργοί πολίτες,

Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αλλά και τη τραγική συγκυρία της δολοφονίας του 15χονου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι συγκροτήθηκε μια ομάδα πρωτοβουλίας, η οποία σκοπό έχει να ιδρύσει το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΑ.Δ.Α.Δ.Ε.
Το ΠΑ.Δ.Α.Δ.Ε. ως Μη Κερδοσκοπική και Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) που ανήκει στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, σκοπό θα έχει:

· την ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης,
· τον έλεγχο της κρατικής και θεσμικής εξουσίας για σύγχρονη, αποτελεσματική και κοινωνικά ευαίσθητη εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική,
· τον εντοπισμό και τη δημοσιοποίηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο το χώρο της εκπαίδευσης,
· την ανάπτυξη της θέσης της Κοινωνίας των Πολιτών,
· την προώθηση της εκπαιδευτικής, πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής προσέγγισης των χωρών και λαών της Ευρώπης,
· την καταγραφή, μελέτη και εκτίμηση δράσεων, καλών και κακών πρακτικών φυσικών ή νομικών προσώπων φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης,
· τον εντοπισμό, την ανάδειξη και τη δημοσιοποίηση δημοκρατικών δυσλειτουργιών, οι οποίες οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης,
· την αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων, φορέων και οργανισμών που ασκούν εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση,
· την αλληλεγγύη και τη συνεργασία με συναφείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.


Καλούμε όσες και όσους εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, φοιτητές, γονείς, ενεργούς πολίτες επιθυμούν να εμπλακούν και να βοηθήσουν, ο καθένας στο βαθμό που μπορεί, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: alionar@otenet.gr .


Επιτροπή Πρωτοβουλίας του ΠΑ.Δ.Α.Δ.Ε.

Αντώνης Λιοναράκης
Αναπλ. Καθηγητής ΕΑΠ

Βασίλης Μακράκης
Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης

Βασιλεία Χατζηνικήτα
Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΑΠ

Στάθης Μπάλιας
Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Βιβή Βασάλα
Καθηγήτρια Β/βάθμιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου